Farmasötik Mikrobiyoloji (Tezli YL)  Tezli Yüksek Lisans Programı Dersleri

Zorunlu Dersler
34603001           Farmasötik Mikrobiyolojiye Giriş
34603002           Farmasötik Mikrobiyolojiye Giriş (Pratik)
34603003           Sterilizasyon ve Sterilizasyon Yöntemleri (Teorik)
34603004           Sterilizasyon ve sterilizasyon Yöntemleri (Pratik)
34603005           Seroloji ve Serolojik Reaksiyonlar (Teorik)
34603006           Seroloji ve Serolojik Reaksiyonlar (Pratik)
34603007           İmmunoloji ve İmmun Sistem Hastalıkları

Seçmeli Dersler
34604001           Kemoterapötik İlaçlar ve Etki Mekanizmaları ( Teorik)
34604002           Kemoterapötik ilaçlar ve etki mekanizmaları ( Pratik)
34604003           Bakteri sayım yöntemleri (Teorik)
34604004           Bakteri Sayım Yöntemleri ( Pratik)
34604005           Dezenfektanlar ve Etki Mekanizmaları (Teorik)
34604006           Dezenfektanlar ve Etki Mekanizmaları (Pratik)
34604007           Aşılar Hazırlanmaları ve Kullanım Şekilleri ( Teorik)
34604008           Aşılar Hazırlanmaları ve Kullanım Şekilleri (Pratik)
34604009           İlaçlarda Mikrobiyolojik Saflığın Kontrolü (Teorik)
34604010           İlaçlarda Mikrobiyolojik Saflığın Kontrolü (Pratik)
34604011           Bakterilerde Tiplendirim Yöntemleri (Teorik
34604012           Bakterilerde Tiplendirim Yöntemleri (Pratik)
34604013           Bakteri Toksinleri ve İntoksikasyonları (Teorik)
34604014           Bakteri Toksinleri ve İntoksikasyonları (Pratik)
34604015           Kozmetiklerde Mikrobiyolojik Saflığın Kontrolü (Teorik)
34604016           Kozmetiklerde Mikrobiyolojik Saflığın Kontrolü (Pratik)
34604017           Bakteri Genetiği
34604019           Bakteri Plazmidleri ve Aktarım Yöntemleri
34604021           Kozmetik Mikrobiyolojisi (Teorik)
34604022           Kozmetik Mikrobiyolojisi (Pratik)
34604023           Bakterilerde izolasyon ve identifikasyon yöntemleri (Teorik)
34604024           Bakterilerde İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri ( Pratik)
34604025           Mikrobiyolojik Örneklerin Alınması, Nakil ve Uygulama Yöntemleri
34604027           Radyasyonla Sterilizasyon (Teorik)
34604028           Radyasyonla Sterilizasyon (Pratik)
34604029           Viral enfeksiyonlarda yararlanılan tanı yöntemleri ( teorik)
34604030           Viral Enfeksiyonlarda Yararlanılan Tanı Yöntemleri ( Pratik)

Farmasötik Mikrobiyoloji (Tezsiz YL)  Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersleri

Zorunlu Dersler
34605001           Farmasötik Mikrobiyolojiye Giriş (Teorik)
34605002           Farmasötik Mikrobiyolojiye Giriş (Pratik)
34605003           Sterilizasyon ve Sterilizasyon Yöntemleri (Teorik)
34605004           Sterilizasyon ve sterilizasyon Yöntemleri (Pratik)
34605005           Seroloji ve Serolojik Reaksiyonlar (Teorik)
34605006           Seroloji ve Serolojik Reaksiyonlar (Pratik)
34605007           İmmunoloji ve İmmun Sistem Hastalıkları
34605009           Bakteri Genetiği
34605010           Kemoterapötik ilaçlar ve etki mekanizmaları ( Teorik)
34605012           Kemoterapötik ilaçlar ve etki mekanizmaları ( Pratik)
34605013           Dezenfektanlar ve Etki Mekanizmaları(Teorik)
34605014           Dezenfektanlar ve Etki Mekanizmaları (Pratik)
34605015           İlaçlarda Mikrobiyolojik Saflığın Kontrolü (Teorik)
34605016           İlaçlarda Mikrobiyolojik Saflığın Kontrolü (Pratik)

Seçmeli Dersler
34606001           Bakteri Sayım Yöntemleri ( Teorik)
34606002           Bakteri Sayım Yöntemleri ( Pratik)
34606003           Bakterilerde Tiplendirim Yöntemleri (Teorik)
34606004           Bakteri Toksinleri ve İntoksikasyonları (Pratik)
34606005           Bakteri Plazmidleri ve Aktarım Yöntemleri (Teorik)
34606007           Bakterilerde İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri (teorik)
34606008           Bakterilerde İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri ( Pratik)
34606009           Mikrobiyolojik Örneklerin Alınması, Nakil ve Uygulama Yöntemleri (Teorik)
34606011           Kozmetik Mikrobiyolojisi (Teorik)
34606012           Kozmetik Mikrobiyolojisi (Pratik)
34606013           Aşılar Hazırlanmaları ve Kullanım Şekilleri ( Teorik )
34606014           Aşılar Hazırlanmaları ve Kullanım Şekilleri (Pratik)
34606015           Viral İnfeksiyonlarda Yararlanılan Tanı Yöntemleri ( Teorik )
34606016           Viral İnfeksiyonlarda Yararlanılan Tanı Yöntemleri ( Pratik)
34606017           Radyasyonla Sterilizasyon (Teorik)
34606018           Radyasyonla Sterilizasyon (Pratik)