VİZYON
Üniversitemiz ve fakültemizin vizyonu doğrultusunda, Birimimizin vizyonu Farmasötik Mikrobiyoloji alanında yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar ve projeler ile bu alanda önder anabilim dalı olmaktır.

MİSYON
Misyonumuz, lisans ve lisansüstü düzeyde Farmasötik Mikrobiyoloji alanında güncel ve bilimsel bilgilere sahip ve bu bilgileri insanlık yararına kullanmayı hedefleyen eczacılar yetiştirilmesine katkı sağlamak, alanımıza dair kaliteli ve güvenilir bilimsel bilgi üretebilmek için ulusal ve uluslararası işbirlikleri yaparak bilimsel araştırmaları yürütmek ve elde edilen sonuçları bilim dünyası ile paylaşmaktır.