Resim1

1962 yılında Mikrobiyoloji ve Besin Kontrolü olarak kurulan Kürsünün Başkanlığı, ilk mikrobiyoloji dersini de veren Prof.Dr.Behiç Onul tarafından 1968’e kadar yürütülmüştür.

3.12.1962 tarihinden itibaren kürsüde görev alarak derslere de giren ve Kürsü Başkanlığı görevini Nisan 1968’de devralan     Doç. Dr. A. Cemal Omurtag (1970’de Profesör), Mayıs 1979’da nakille İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Eczacılık Yüksek Okulu’na gidene kadar bu görevi sürdürmüştür.

1977-1978 yıllarında Prof. Dr. Namık Aksoycan, seçmeli dersler vermek üzere kürsüde görev almıştır.

19 Haziran 1979’da kürsü başkanlığına Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Kürsüsü’nden 40. madde ile gelen    Prof. Dr. Kemal Özsan atanmıştır.

Dr. Ahmet Akın Kasım 1982’de doçent ünvanını almış ve Bilim Dalı Başkanlığı’na getirilmiştir. 1982-1993 yılları arasında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu gereğince Mikrobiyoloji, Bilim Dalı olarak Eczacılık Teknolojisi Bölümü’ne bağlanmışken, 1993 yılında Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı adını almış ve Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü’ne bağlanmıştır. Prof.Dr. Ahmet Akın 1982-1993 yılları arasında Bilim Dalı ve 1993- Şubat 2014 tarihleri arasında Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürütmüştür. Şubat 2014 tarihinden itibaren Prof.Dr. Sulhiye Yıldız Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Farmasötik Mikrobiyoloji lisans düzeyinde 3. ve 4. yarıyılda alınmakta, 4. yarıyılda aynı zamanda pratik dersi de verilmektedir.   3. yarıyıl dersinde; mikrobiyolojinin tarihçesi, bakteri hücre yapısı ile başlayıp, bakterilerde çoğalım, protein sentezi, DNA yapısı ve replikasyonu, varyasyonlar, modifikasyon ve mutasyonlar, genetik madde aktarımı, doğal odaklar, vektörler, zoonozlar, kemoterapötikler ve etki mekanizmaları, dezenfektanlar ve etki mekanizmaları, parazit-konakçı ilişkileri, patojenite, virulans ve immunoloji ile devam etmektedir. 4. yarıyılda verilen dersler ise; viruslar ve viral infeksiyonlar, Gram (-) basiller ve koklar,  Gram (+) basiller ve koklar, spiroketler, riketsiyalar, klamidyalar, paraziter ve mikotik infeksiyonlar olarak devam etmektedir.

 20130422_132608 20130422_133539 20130422_133121 20130422_132831

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda yapılan çalışmalar arasında; ilaç etken maddelerinin antimikrobiyal aktiviteleri ile farmasötik preparatlar ve kozmetiklerin mikrobiyolojik kalite kontrolleri ön sırada yer almakta, farklı mikroorganizma ürünlerinin üretim optimizasyonuna yönelik çalışmalar yapılmakta ayrıca bakteriyel, viral, mikotik ve paraziter infeksiyon etkenleri ile ilgili olarak temel ve kliniğe yönelik araştırmalar da yürütülmektedir.