Farmasötik Mikrobiyoloji (Doktora)  Doktora Programı Dersleri

Zorunlu Dersler
34601001             Gram (-) Basiller ve oluşturdukları hastalıklar
34601003             Gram (+) Basiller ve oluşturdukları hastalıklar (teorik)
34601005             Gram (+) ve Gram (-) Koklar ve Oluşturdukları Hastalıklar (Teorik)
34601007             Asido-Alkalo Dirençli Mikroorganizmalar ve Oluşturdukları Hastalıklar (Teorik)
34601009             Rickettsia, Chlamydia ve Mycoplasma Enfeksiyonları (Teorik)
34601011             Mikoloji ve Mikotik İnfeksiyonlar (Teorik)
34601013             Genel Viroloji (Teorik)
34601019             Genel Parazitoloji (Teorik)
34601021             Zoonozlar
34601023             Bakterilerde İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri (Teorik)

Seçmeli Dersler
34602002             Bakterilerde İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri ( Pratik)
34602003             Mikroorganizmalarda Boyama Teknikleri (Teorik)
34602004             Mikroorganizmalarda Boyama Teknikleri (Pratik)
34602005             Antibakteriyeller ve Dezenfektanların Aktivite Kontrolleri (Teorik)
34602006             Antibakteriyeller ve Dezenfektanların Aktivite Kontrolleri (Pratik)
34602008             Genel Parazitoloji (Pratik)
34602015             Endüstriyel Mikrobiyoloji (Teorik)
34602016             Endüstriyel Mikrobiyoloji (Pratik)
34602017             İlaç Sanayinde Çevre Mikrobiyolojisi
34602019             Gıda Mikrobiyolojisi
34602021             Gıda Kaynaklı Hastalıkların Mikrobiyolojik Teşhisleri
34602023             Farmasötik Preparatlarda Kontaminasyon Kaynakları ve Önlemleri
34602025             Biyoteknoloji ve Kullanım Alanları
34602027             Mikrobiyolojik Örneklerin Alınması, Nakil ve Uygulama Yöntemleri
34602031             Hastane Enfeksiyonlarına Yol Açan Mikroorganizmalar
34602033             Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar
34602035             Kemoterapide Laboratuvar Testleri
34602036             Gram (-) Basiller ve oluşturdukları hastalıklar (Pratik)
34602038             Gram (+) Basiller ve Oluşturdukları Hastalıklar (Pratik)
34602040             Gram (+) ve Gram (-) Koklar ve Oluşturdukları Hastalıklar (Pratik)
34602042             Asido-Alkalo Dirençli Mikroorganizmalar ve Oluşturdukları Hastalıklar (Pratik)
34602044             Rickettsia, Chlamydia ve Mycoplasma Enfeksiyonları (Pratik)
34602046             Mikoloji ve Mikotik İnfeksiyonlar (Pratik)
34602048             Genel Viroloji (Pratik)
34602049             DNA virus enfeksiyonları
34602051             RNA Virus Enfeksiyonları
34602009             Trematoda’lar ve Oluşturdukları Hastalıklar (Teorik)
34602010             Trematoda’lar ve Oluşturdukları Hastalıklar (Pratik)
34602011             Nematoda’lar ve Oluşturdukları Hastalıklar (Teorik)
34602012             Nematoda’lar ve Oluşturdukları Hastalıklar (Pratik)
34602013             Cestoda’lar ve Oluşturdukları Hastalıklar (Teorik)
34602014             Cestoda’lar ve Oluşturdukları Hastalıklar (Pratik)