Akademik Personel

Prof.Dr. Sulhiye Yıldız – Anabilim Dalı Başkanısuyildiz@ankara.edu.trTel: 0312 203 31 83
Prof.Dr. Nurten Altanlar naltanlar@ankara.edu.trTel: 0312 203 31 84
Yard.Doç.Dr. Müjde Eryılmaz meryilmaz@ankara.edu.trTel: 0312 203 31 85
Yard.Doç.Dr. Banu Kaşkatepe bkaskatepe@ankara.edu.tr
Tel: 0312 203 31 88
Araş.Gör. Dr. Merve Eylül Kıymacı mbozkurt@ankara.edu.trTel: 0312 203 31 88
Araş.Gör. Hilal Başak Erol
hcuhadaroglu@ankara.edu.trTel: 0312 203 31 87
Araş.Gör.Duygu Şimşek dsimsek@ankara.edu.trTel: 0312 203 31 88
Araş.Gör. Süleyman Kayan skayan@ankara.edu.trTel: 0312 203 31 87